O nas

Zakład Diagnostyki Obrazowej Kliniki Weterynaryjnej dr n. wet. Dariusza Niedzielskiego jest jednym z nielicznych w Polsce, który skupia w jednym miejscu pracownie rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Zakład powstał jako integralna część Kliniki w 2012 roku i od tego czasu ulega nieustannym unowocześnieniom.

Kierownikiem Zakładu jest lek. wet. Mateusz Hebel, specjalista radiologii weterynaryjnej. Lek. wet. Mateusz Hebel jako jeden z nielicznych ukończył interdyscyplinarne studia podyplomowe pt. „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” na Politechnice Krakowskiej, co pozwala nam na szerokie wykorzystanie możliwości diagnostycznych aparatury medycznej. Bierze również czynny udział w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy weterynarii w dziedzinie radiologii weterynaryjnej.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pracują lekarze weterynarii specjaliści w dziedzinie radiologii weterynaryjnej oraz personel techniczny przygotowany do wykonywania diagnostycznych badań obrazowych.

Poza działalnością kliniczną prowadzimy również działania o charakterze naukowym. W zakładzie powstało kilkadziesiąt publikacji naukowych do czasopism znajdujących się na liście A i B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.